Scouting Derde Utrechtse Groep

< terug

Opgericht


Op 12-10-1914. Als groep 3.

Bijzonderheden

In Utrecht de eerste groep met een Christelijk signatuur opgericht door Ds Jhr.Martens van Sevenhoven.

Opgericht als “Christelijke Jonge Mannen Vereniging” groep (CJMV).

0p- 16-02-1916 worden de eerste troep ingedeeld in drie groepen.

Locatie

?Voorveldse Polder?
1971Kögllaan 26.
1959Ezelsdijk.
1954Fort de Bilt Berenkuil.
1952Troephuis
1951De Bremhorst, Oudegracht.
1934Pieterskerkhof.
1933Maliebaan.
1914Gymnastieklokaal van de Marnixstichting aan de Springweg
Samen met andere groepen in het pand Kromme Nieuwe Gracht 42

Das

Blauw.

Status

Groep is actief. De naam is Derde Utrechste Groep.

Meer informatie

2014

In 2014 viert de groep het 100 jarig bestaan. Er is een boek uitgegeven t.g.v. 100 jaar bestaan. Er zijn maar enkele exemplaren van gemaakt.

2007

De foto is uit 2007 en laat zien hoe het groepshuis er dan uitziet. De groep zit in het groepshuis aan de Kardinaal de Jongweg met het adres Kögllaan 26.

2002

In 2002 komen de leden van de Kardinaal de Jonggroep erbij en groeit het ledental fors.

1973

Na 1973 heet de groep officieel: “Scouting de IIIe Utrechtse Groep”.

1967

In 1967 wordt het huidige scoutshome gebouwd.

1964

In 1964 vierde de groep op 13 juni haar 50-jarig bestaan met een dienst in de Leeuwenbergkerk o.l.v. Ds. Jens.
Het Dom-carrilion speelde padvindersliederen ter ere van groep 3.
In 1964 kreeg Hopman van Druten de Gouden Jacobsstaf.

1959

Op zaterdag 17-10-1959 vierde de groep hun 45 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan bood de OPV de groep een windvaan aan.

Op zaterdag 19-09-1959 werd er een nieuw clubhuis geopend aan de Ezelsdijk. De opening werd gedaan door heer Walle van Popta, de oudste hopman van de groep samen met de jongste welp van de groep.

Nadat op donderdag 17-04- 1958 het troephuis bij de Berenkuil was afgebrand, heeft de groep ruim een jaar her en der rondgezworven. De bijeenkomsten met de welpen werden gehouden in een lokaal van de lagere school aan het Pieterskerkhof. De verkenners hadden een onderkomen in een van de werfkelders aan de Oude Gracht.

1952

Op 20-09-1952 opent de groep een nieuw troephuis.

De groep vierde het 35-jarig bestaan in Bilthoven met ouders, oud padvinders, enkele voortrekkers en de leiding van de groep, welpen en verkenners.

1949

In 1949 hield de groep haar 35-jarig bestaan, het was tevens het 20-jarig bestaan van de Stichtse Zwervers en het 15-jarig bestaan van de OPV.

Groep drie jubileert,
jubelt allen mee
Lang leve onze groep
Leve de N. P. V.

Met deze yell werd het kampvuur aangestoken t.g.v. het 7e lustrum in 1949, door Hopman Ten Haaf.

1948

In 1948 heet de Stam: Mackenzie King.

1937

1934

Stam is opgericht op 06-07- 1934 als Stichtse Zwervers. Stamhut Manenborgh, met oubaas Timmermans.

1932

In 1932 wordt de groep te groot en ontstaat de 9e Utrechtse groep Van Beeck Calkoen uit leden van deze groep.

1930

In 1930 sluiten de CJMV groepen zich aan bij NPV.

1928

In 1928 heeft Gerrit Smit de Padvindersbelofte afgelegd bij Hopman Kaajan.
In die tijd had men nog een kampkaart nodig om op kamp te gaan.

1927

Foto uit 1927 ter gelegenheid van het afscheid van hopman Popta.
Op de foto staan: Jan Ellerman, P. Smiesing, Han Rozendaal, C. Boon, J. Tieland, Dr. H.G. Hamaker, K. Burger, H. Heykamp, P. Fagel, Walle Popta, H.J. Hamaker, H. Remme, J. van Es, E. Lammers, G. Blokhuis, J. Kolling, G. Trooster, D. Verhoeven, H. Coebergh, Pom van Voorthuisen.

1926

In 1926 hadden de eerste vijf Utrechtse groepen een gezamenlijk troephuis aan de Kromme Nieuwe Gracht 24.

1925

Zomerkamp 1925 bij Koudekerke.

1924

Zomerkamp Maarsbergen 1924.

1921

In 1921 lezen we in het blad van de CJMV Padvinderij een bijdrage van Walle van Popta: “dat de 3e NPV-troep van Utrecht zijn ups en downs kent, maar het grootste bezwaar blijft nog steeds dat “geen enkel Utrechtsch persoon te vinden is voor het Hopmanschap. Het feit dan ook dat leiders van buiten, studenten en onderwijzers, die met vakanties natuurlijk niet in de stad zijn, door hunnen vele andere bezigheden weinig gelegenheid hebben direct in ´t CJMV leven mee te gaan, er helaas heeft toe geleid, dat het contact tusschen CJMV en de Troep zeer verslapt is. Vele pogingen worden dan ook aangewend dit te verbeteren.”

Walle van Popta. Actief fotograaf uit die tijd.