Scouting Salwega

< terug

Opgericht

Op 09-05- 1911 als troep 2, later als groep 2, later als Salwega.

Bijzonderheden

Bij het oprichten is de groep onderdeel van de Nederlandsche Padverkenners Organisatie (NPO 1911 – 1912).

Locaties

2012Het Prins Gustaaf Adolf huis, Oude Liebosweg, Beatrixpark
De kanonkazemat van Fort Lunet 3, Houtensepad, Beatrixpark
1950Fort Lunetten IV.
1937Zonstraat.
1920Kromme Nieuwe Gracht 42.
Gezamenlijk troephuis van groep 1, 2, 3, 4 en 5 (tot 1936).
1914Rode Kruis barak (tot 1918).
IJzeren Hek.
Overzicht locaties.

Das

De kleur van de das is groen.

Status

Groep is actief als scouting Salwega.

Meer informatie

2021

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, opent zaterdag 25 september het 111-jarig jubileumjaar van scouting Salwega. Op deze dag kwamen zo’n 250 jeugdleden met ouders en vrijwilligers bijeen voor een feestelijke dag.
Scouting Salwega is een van de oudste scoutinggroepen van Nederland. 

2018

Scouting Salwega heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt en de verwachting is, dat deze nog even door zal zetten. Momenteel telt de groep gemiddeld 200 jeugdleden en maken we al enige jaren gebruik van een wachtlijstsysteem.
Ook het leidingteam breidt zich uit zodat er momenteel ruim 70 vrijwilligers actief zijn bij Salwega, waarvan zo’n 50 personen in de wekelijkse leidingteams.

In 2018 bestaat de Salwegagroep uit:

  • 1 Beverkolonie
  • 2 Hordes (Estahorde en Manenborghhorde)
  • 3 Scoutsonderdelen (Troep, Vendel en Scouts)
  • 2 Exploreronderdelen (RA 439 en RA 551)
  • 1 Roverscouts (Stam)
  • 1 Plusscouts (Boomstam)
  • Club van 100 (begunstigers)

Scouting Salwega draait op twee locaties, namelijk het Prins Gustaaf Adolf huis (Oude Liebosweg) en de kanonkazemat van Fort Lunet 3 (Houtensepad). Beide locaties bevinden zich in het Beatrixpark (tussen de Utrechtse wijken Lunetten en Hoograven).

2017

In 2017 wordt naast de troep (jongens in de scoutsleeftijd) en het vendel (meisjes in de scoutsleeftijd) een nieuw onderdeel opgericht: de Salwega Scouts (jongens én meisjes in de scoutsleeftijd). Dit onderdeel houdt de opkomsten op de vrijdagavond.
Natuurlijk zijn er ook de nodige traditionele activiteiten die jaarlijks terugkeren zoals de nieuwjaarswandeling met aansluitende boerenkoolmaaltijd, het pannenkoekenrestaurant, de diverse kampen met natuurlijk het zomerkamp als jaarlijkse seizoensafsluiting, de regionale scoutingwedstrijden, het groepsweekend in het najaar, enz.

2016

In 2016 werd het 105-jarig bestaan van de groep gevierd met als thema Salwisney met de reünie, het ouder/scout weekend en het Jubileum Zomerkamp in Heissenstein, Elzas, Frankrijk, waar een compleet Disneykasteel werd opgebouwd.

2015

Zo wordt in 2015 ook met heel Salwega meegedaan aan de festiviteiten rond het Grand Depart van de Tour de France en wel aan de actieve fietsoptocht Caravane d’Utrecht. Deze parade voerde dwars door Utrecht en werd door duizenden mensen bekeken.

2013

In 2013 draagt Salwega een steentje bij aan de viering van de Vrede van Utrecht door in het Tafelboomproject samen met andere verenigingen een picknicktafel plus banken te bouwen van hout van Utrechtse bomen en mee te werken aan de opera Othello, die op de fortgracht van Lunet 3 uitgevoerd werd. Salwega bouwde de vlotten en hielp mee met de organisatie van de feestelijke buurtdag.

2012

In 2012 vonden er grote veranderingen in onze huisvesting plaats. Het PGA-huis werd afgebroken en door een nieuw, twee verdiepingen hoog gebouw, met ingebouwde klimwand, vervangen, waar niet alleen zaterdags Salwega maar doordeweeks ook de naschoolse opvang BSO Ludens gebruik van maakt.

Bovendien verhuisden de troep, het vendel en afdeling 439 van fort Lunet 4 naar de geheel gerestaureerde kazemat van Lunet 3, waar doordeweeks ook gebruik van gemaakt wordt door BSO Fort Kakola Ludens. Voor het kampeer- en spelmateriaal werd op Lunet 3 een prachtige nieuwe ruimte gebouwd zodat Lunet 4 inmiddels na ruim 60 jaar geheel door Salwega verlaten is.

2011

Het jaar 2011 bracht ons natuurlijk het Salwega Eeuwfeest, dat wij vierden met een reünie, het ouder/scoutweekend in Baarn, de revue in de Musketon in Lunetten en het Jubileum Zomerkamp in Brentwood, Engeland. Als klap op de vuurpijl werd het jubileumboek “Een mooiere zaterdag is er niet” uitgebracht over het verleden en het heden van de Salwegagroep. Aan de Wereld Jamboree in Kristiansand in Zweden namen acht Salwega-leden deel.

2007

In 2007 werd onder andere met de Jubileum Jamboree in Chelmsford in Engeland het 100-jarig bestaan van Scouting als wereldorganisatie gevierd. Twee leden van Salwega namen hieraan deel.

2006

In 2006 stond het 95-jarig bestaan in het teken van SalwegaWood, film dus. Wij maakten de spannende film “0095 Salwega Never Dies” die tijdens het groepsjubileumzomerkamp in het Brexbachtal in première ging en naderhand nogmaals voor de ouders in een echte bioscoop in Utrecht vertoond werd.

2004

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang voor ons 95-jarig bestaan in het seizoen 2005-2006.
Natuurlijk zijn er ook een groot aantal traditionele activiteiten die jaarlijks terugkeren, naast Pinksterkamp, Regionale Scoutingwedstrijden, Zomerkamp, Wizz Weekend. Kortom ondanks de lange geschiedenis is de Salwega groep jong gebleven.

2001

De eeuwwisseling bracht Salwega alweer heel snel een nieuw jubileumjaar 2001, het 90-jarig bestaan. Wij vierden het met als thema “Op zoek naar Atlantis” met vele activiteiten waaronder een geweldig “OuderScout Weekend”, een reünie met een uniformen modeshow en het Jubileum zomerkamp in Loppem (nabij Brugge, België).
Aan de Wereld Jamboree 2002/03 in Thailand namen enkele Salwega-leden deel.

1998

Aan de Wereld Jamboree 1998/99 in Chili namen enkele Salwega-leden deel.
Oud leden en oud-leiding hebben zich verenigd in een onderdeel dat zich de Boomstam genoemd heeft. Wekelijks is er een inloop activiteit en maandelijks een uitgebreider programma. Leden van de boomstam verrichten ook hand- en spandiensten voor de groep. Op oud-leiding wordt regelmatig een beroep gedaan om een middag of ochtend in te vallen of als extra begeleiding met een kamp; mee te gaan. De Boomstam telt inmiddels een zestigtal leden.
De Salwega stam kent een vrijdag- en een zaterdagstam.

1996

In 1996 werd het 85-jarig bestaan gevierd met onder andere een zomerkamp naar Frankrijk alwaar wij nabij Parijs in Jambville kampeerden en alle onderdelen zowel Parijs als Euro Disney bezochten.

1994

In 1994 vond de Europese Jamboree in Nederland plaats en in 1995 de Wereld Jamboree in Nederland, beiden op het terrein naast Walibi in de Flevopolder nabij Dronten. Een groot deel van de staf van subkamp Phoenix bestond uit Salwega leiding.

1992

De negentiger jaren brachten voor Salwega wederom een uitbreiding van het aantal onderdelen door de oprichting van de Bevers in 1992.

1991

In 1991 bestond de groep tachtig jaar hetgeen onder andere gevierd werd met het jubileum zomerkamp in Gernsheim, nabij Frankfurt in Duitsland.

1986

In 1986 vierden de onderdelen het 75-jarig bestaan met een jubileum zomerkamp in Engeland alwaar op het terrein Gilwell park bij London gekampeerd werd.
De Salwega horde stapte over op het spelaanbod van het Kind met de Hoge Hoed: wat je aantrekt dat ben je en heet nu Salwega Esta’s.
In 1985 bij het 75-jarig bestaan van Scouting in Nederland nam afdeling 551 deel aan de Jubileum Jamboree in Apeldoorn.

1981

In 1981 vierde de groep het 70-jarig bestaan met een zomerkamp in Wiltz Luxemburg.
In 1982 werd naast de troep (uitsluitend voor jongens) een vendel (uitsluitend voor meisjes) opgericht. Beide onderdelen leverden zoveel leden naar de afdeling dat in 1983 nog een tweede afdeling: 551 opgericht werd.

In 1978 kwam de Manenborgh groep bij Salwega.

1977

Toen na enige tijd bleek dat men er niet in slaagde nieuwe leiding aan te trekken werd in 1977 tot een fusie besloten waarbij Salwega de leden en het clubhuis van de Prins Gustaaf Adolfgroep kreeg.
Ter herinnering aan die groep wordt het huis nog steeds het PGA-huis genoemd.

1976

In 1976 verzocht de voorzitter van de Scoutinggroep Prins Gustaaf Adolf de Salwega groep om, in verband met te kort aan leiding, voor een beperkte tijd voor hun leden te willen zorgen.

1973

Na de fusie van de vier verenigingen in 1973 raakte de afdelingen (leeftijdsgroep 14-16 jaar) meer ingeburgerd bij de oud NPV-groepen. Zo werd in 1980 door de oudere verkenners afdeling 439 opgericht.

1971

In 1971 vierde de groep het 60-jarig bestaan met een zomerkamp in Echternach in Luxemburg.

1970

In 1970 groeiden de onderdelen horde en troep tot meer dan maximale grootte.

1960

Rond 1960, blokfluitles in de Leeuwenbergkerk.

1950

In 1950 kreeg de groep via een ouder die de functie van eerstaanwezend ingenieur der Genie bekleedde de beschikking over de onderkomens op Fort Lunetten IV.
Er lag geen fortbrug meer, dus de leden werden iedere zaterdag met een bootje over de fortgracht gevaren.
Later werd er een brug aangelegd en maakten enkele vaders zich verdienstelijk door de onderkomens te schilderen en deuren aan te brengen.
Water en elektriciteit werden pas halverwege de zestiger jaren aangelegd. Tot die tijd werden de onderkomens verlicht met petroleum- en tilleylampen die in verband met de inbraakgevoeligheid iedere zaterdag weer op de fiets mee naar huis genomen werden.
Eind zestiger jaren plaatste Defensie een fortwachtersfamilie op het terrein waardoor de inbraken een halt toegeroepen werden.

1946

Na de oorlog beschikte de groep niet over een groepshuis maar kwam in de openlucht bij elkaar op een stukje grond aan het Ezelsdijkje bij de brug van Twaalf Gaten
Die brug ligt op het terrein van de Kromhout kazerne en is schitterend gerestaureerd De brug is de toegang tot het mess-gebouw.

Fort Lunetten IV

PGA-huis in 2007

1940

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de verenigingen en hun activiteiten verboden, doch vele groepen werkten ondergronds door als zangkoor of knutselclub.

1937

Afbeelding uit Jamboree logboek uit 1937
In het centrum van subkamp drie werd de Domtoren van 17 meter hoog gepionierd. Tegen betaling van 2 cent mocht je langs een aantal ladders dit bouwwerk beklimmen om te genieten van een grandioos uitzicht over de internationale tentenstad.
Afbeelding uit Jamboree logboek


In het centrum van Jamboree subkamp drie werd de Domtoren van 17 meter hoog gepionierd.
Tegen betaling van 2 cent mocht je langs een aantal ladders dit bouwwerk beklimmen om te genieten van een grandioos uitzicht over de internationale tentenstad.
Na een aantal dagen mocht men niet verder dan de eerste verdieping. Kennelijk stond de veiligheid geen hoger niveau toe.
(Henk Veenstra Jr.)

1936

De stamhut “De Benteng” is op de weg naar Rijnauwen bij de brug van de 12 gaten”, schrijft de stamsecretaris A. Pekelharing in de Huifkar van 1935.

1934

De Salwega stam is een voortzetting van “De Utrechtse Zwervers”. Ze zijn in 1934 actief bij zweefvliegdemonstraties, Winterlaer 34.
Van 1980 Afdeling 439 en vanaf 1984 Afdeling 551, Boomstam – Stam+T.
De naam is in 1927 2e Utrechtse Groep en wordt in 1934 Salwega.

Over de vooroorlogse jaren van Salwega is weinig bewaard gebleven. Wel is er nog een afdruk van een ouderwetse glasdia van een verkennerskamp van Troep 2 in 1922, een oud 16mm filmpje over een pinksterkamp van de verkenners en een stukje over deelname aan de Wereld Jamboree 1937 in Vogelenzang waar de Utrechtse padvinders van hout en touw een model van de Domtoren in hun subkamp 3 pionierden.

1925

Foto’s uit 1925 tijdens het zomerkamp gemaakt.

1922

Artikel over de Troepkar in "De Padvinder" van december 1922.
Artikel over de Troepkar in “De Padvinder” van december 1922.

De ouders van de 2e Troepers hebben een Troepkar geschonken aan genoemde Troep. Deze kar is in elkaar gezet door enkele voortrekkers en padvindersaonder leiding van een der ouders. Met de zeer gewaardeerde hulp van de Van Pallandt-troep heeft een der Voortrekkers een teekening gemaakt van de kar, die een verbeterd model is van de bestaande Engelsche ‘Springbok’ Trek Cart. De kar is in gebruik sinds Juli van dit jaar en bevalt in alle opzichten zeer goed; kan bagage meevoeren voor een vast kamp van ongeveer 45 jongens (max. bel. 350 K.G.) Het idee ‘blom’ is hier ook in toepassing gebracht, we kunnen n.l. door middel van pennen de kar aan onze fietsen bevestigen, zooals de foto laat zien. Een bewijs dat de kar niet zwaar trekt, is, dat 2 Voortrekkers deze achter hun fietsen in een dag 120 K.M. getrokken hebben, terwijl er ong. 80 K.G. bagage op was. Men kan voor den kar als deze zwaarbeladen is, 10 trekkers zetten (ook op de fiets). Voor de welpen wordt de wagen te voet meegenomen.
De calques van de teekeningen (waarbij een van het ijzerwerk op ware grootte) zijn in ons bezit. Afdeelingen die inlichtingen wenschen, kunnen die bekomen bij vaandrig H.M. Rozendaal Jr. Merelstr. 7 bis, Utrecht (postz. Voor antw. Insluiten).

Uit “De Padvinder” van december 1922.

1921

Salwega heeft zijn naam te danken aan het motto van de Tweede Utrechtse Groep, een uitspraak van de Nederlandse Zeeheld Maarten Harpertszoon Tromp:
“t Sal ALlevel Wel GAen”.
De naam is gekozen na een kampvuurverhaal van de hopman tijdens het zomerkamp in Vorden in 1921.

Uitgebreide fotografische overzichten en oud logboeken zijn er vanaf de vijftiger jaren.

In 1921 is al sprake van een horde.
In “Woord en Beeld” van 1936 staat een foto van de hele groep, waar ook de welpen op staan.
De horde groeide uit en maakte eind jaren vijftig de oprichting van een verkennerstroep mogelijk die op zijn beurt de start van een stam mogelijk maakte, een stam die het districtsblad “de Bijenkorf” voor het district Utrecht produceerde en eind zestiger jaren van zich deed spreken door gemengd te gaan draaien en de dames ook mee op kamp te nemen, wat toen heel ongebruikelijk was.
In de jaren zestig voegden zich een aantal leden van de Dr. Egidius (groep 6) bij Salwega en kreeg de groep de beschikking over het groepshuis van groep 6 dat gevestigd was in de oude broodfabriek het Anker, hoek van de Kruisstraat en de Wittevrouwensingel.
In 1965 is Het Anker afgebroken.

Jubileum boek “Een mooiere zaterdag is er niet”. Ter gelegenheid van 100 jaar Salwega.

Groepsfoto 2011 voor het PGA-huis.

Nieuwe PGA-huis.

Kanonkazemat Fort Lunet 3.

Groepsfoto bij ons kasteel Heissenstein.

Geschreven door Derk Tholen in 2018.

1919

In september 1919 wordt de Utrechtse Zwervers (stam) opgericht. Tot 1921 worden voortrekkers “zwervers” genoemd. Als onderscheidingsteken werd een “Z” in driehoek boven de linkerborstzak gedragen.

1917

In 1917 wordt de welpenstam opgericht als eerste horde van Nederland.

1916

In 1916 worden ze de 2e troep van de afdeling Utrecht Nederlandsche Padvinders Vereniging (NPV).

1912

In 1912 onderdeel van de Nederlandsche Padvinders Bond (NPB).
Groep met het motto: Plicht boven al.