Colofon

Dit is een uitgave van Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht.
www.scouting-utrecht.nl.

Redactie heeft bureau Procom. Te bereiken via museum@scouting-utrecht.nl.

De inhoud van deze uitgave is vrij naar het boek ‘Utrechtse scouting groepen vanaf 1910’. Het boek is te koop bij de ScoutShop Utrecht. In dit boek is het ontstaan en de geschiedenis van de Utrechtse scoutinggroepen beschreven door Adri Saltzherr-van den Berg, oud akela van de Koningin Emma Groep.
Te bereiken op het adres:
Hof van Transwijk 15,
3526 XA Utrecht.
Via de mail: asaltzherr-vandenberg1940@kpnmail.nl.

Privacybeleid

De Regio houdt zich aan het pricybeleid en respecteert het beeldrecht. 
Bij vragen neem jecontact op met de Regio. Te bereiken via museum@scouting-utrecht.nl.

Bronnen

Bij de meeste informatie en afbeeldingen is de herkomst genoemd.
De foto’s komen uit het archief van Regio Drie Rivieren Utrecht, uit het archief van het Scouting Museum in Baarn en uit het stadsarchief Utrecht.
Geraadpleegd zijn onder meer de volgende tijdschriften en publicaties.

 • De Padvinder
 • De Verkenner
 • Weest Paraat
 • VT
 • Huifkar
 • Padvindster
 • Alle Hens
 • De Katholieke Verkennersleider
 • Carillon van St. Geerten
 • De Bijenkorf, blad van het District Utrecht
 • Districtsmededelingen
 • Fotoalbum Brigade Prinses Irene groep 7
 • Krant van Wereld Jamboree 1937
 • Zo kwam scouting naar Nederland – J. H. van der Steen
 • 75 jaar Scouting – J. H. van der Steen
 • Jubileumkrant groep 4 (1966)
 • 80 jaar stadszending in Utrecht
 • Zwarte Panter, traditieboek 1eCharles de Foucauldgroep
 • Woord in Beeld 1935
 • De Oud Utrechter
 • Utrechts Nieuwsblad