1936

< 19351937 >

Jubileum

Een kwart eeuw padvinderij.

Ere saluut

Utrechts Padvnders

Jubileum uitvoering

29 Februari 1936, 25-jarig bestaan afdeling Utrecht NPV.

De deelnemende groepen aan de uitvoering zijn:

 • 2e (Salwega) Groep – open groep
 • 3e Groep – NCVP-groep
 • 4e Groep – open groep
 • 5e Groep – NCVP-groep
 • 6e (Dr. Egidius) Groep – open groep
 • 7e (Tonnet) Groep – open groep
 • 8e Groep – NCVP – Stadszending
 • 9e (v. Beeck Calkoen-) Groep – NCVP groep
 • 10e Groep – NCVP-groep
 • 11e (Joh. De Witt-) Groep – open groep
 • 12e Groep – NCVP-Stadszending
 • 13e Groep – NCVP-groep
 • 14e Groep (‘De Geuzen’) – open groep

De volgende tekst en foto’s staan in ‘Utrecht in Woord en Beeld’ van 06-03-1936.

VIJF EN TWINTIG JAAR PADVINDERIJ TE UTRECHT

In verband met het zilveren jubileum van de padvindersbeweging in Utrecht, geven wij in dit nummer een serie hierop betrekking hebbende foto’s, welke wij aanvangen met bovenstaande plaat. De Salwegagroep, die onder leiding staat van hopman van de Wall Bake, heeft een gezellig, door de jongens zelf ingericht tehuis, waar in de wintermaanden veel aan huisvlijt en theoretisch onderricht wordt gedaan. Toen onze fotograaf er verscheen, was de hopman juist bezig, den jongens de theorie van het pionieren bij te brengen.

Met eenige feestelijkheid is te Utrecht het feit herdacht, dat de padvinderij daar 25 jaar geleden werd opgericht en in verband met dit jubileum meenden wij goed te doen eenige plaatsruimte te wijden aan dit zoo bij uitstek nuttig en pedagogisch werk, dat voor vele jongeren ten zegen is geweest. Men begrijpt, dat de beweging in Utrecht in die 25 jaar voorspoedig is opgegroeid; er is thans een groot aantal groepen opgericht, ieder met een eigen karakter, die onder goede leiding veel opbouwend werk verrichten, zoowel letterlijk als figuurlijk.

Een goed padvinder weet zich best te redden, wanneer er in zijn nabijheid een ernstig ongeval gebeurt. De E.H.B.O.-cursussen zitten er bij hem goed in, niet alleen theoretisch, maar ook practisch; als de getroffene vervoerd moet worden, maakt men vlug van twee fietsen een handige brancard.

De brancard is gereed. Tusschen twee fietsen ligt het “slachtoffer’ rustig ingepakt en zonder al te veel schokken kan hij snel naar het naastbijgelegen ziekenhuis vervoerd worden, onder leiding van Hopman Engel.

De waterscouts zijn van de overige padvinders door hun afwijkende kleeding te onderkennen, ze dragen een trui, en een vlotte matrozenmuts op één oor.

Zoodra het weer het toelaat, kan men ze natuurlijk in hun domein, op of aan het water vinden.

Een aardige groep der zeeverkenners, die zich nu maar met de theorie moeten behelpen, doch die er hard naar verlangen, dat ze weer kunnen zwerven over de wijde watervlakten der Loosdrechtsche of Kagerplassen.

Troep 9 onder leiding van Schipper Boodegraven.

Zeeverkenners op den vaste wal!

In de tuin van Tivoli, waar de jubileumuitvoering maart 1936 werd gehouden verraste onze fotograaf drie Utrechtse padvinderleiders te weten, van links naar rechts vaandrig Tazelaar, hopman Rozendaal en hopman van de Wall Bake.
Moge onder hun bezielende leiding de padvinderij te Utrecht een goede toekomst tegemoet gaan, zoodat onder even gunstige omstandigheden het gouden feest kan worden gevierd.

Rondom de Mustangkraal

Troephuis Johan de Witt groep

21-11-1936

Het propagandafeest wordt jaarlijks gehouden, met een grote revue.

In 1936 viert men het 25-jarig bestaan en is er aandacht voor diverse evenementen.
“Met eenige feestelijkheid is te Utrecht het feit herdacht, dat de padvinderij daar 25 jaar geleden werd opgericht en in verband met dit jubileum meenden wij goed te doen eenige plaatsruimte te wijden aan dit zoo bij uitstek nuttig en pedagogisch werk, dat voor vele jongeren ten zegen is geweest. Men begrijpt, dat de beweging in Utrecht in die 25 jaar voorspoedig is opgegroeid; er is thans een groot aantal groepen opgericht, ieder met een eigen karakter, die onder goede leiding veel opbouwend werk verrichten, zoowel letterlijk als figuurlijk”.

Salwegagroep op een door hen zelf vervaardigde brug.

Zeeverkenners (troep 9 o.l.v. schipper Bodegraven) op den vaste wal!
De waterscouts zijn van de overige padvinders door hun afwijkende kleeding te onderkennen, ze dragen een trui, en een vlotte matrozenmuts op één oor.
Zoodra het weer het toelaat, kan men ze natuurlijk in hun domein, op of aan het water vinden.
Teksten en foto’s uit Woord en Beeld, 6 maart 1936.

Op 19-12-1936 staan alle Utrechtse Padvinders voor het hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen (HGB) vanwege de Jamboree Fancy Fair in de Handelsbeurs aan de Mariaplaats.

De meisjesgroepen vervangen in 1936 de acht puntige wet van de padvindsters door een tien puntige, waarna ook het insigne is aangepast.

In November 1936 wordt de bovenverdieping van Mariaplaats 52, waar ook de ScoutShop is, het afdelingscentrum van de Utrechtse Padvinders.