1935

< 19341936 >

Jubileum uitvoering 6e (dr Egidus) Groep.

Het programmaboekje kan je downloaden.

Propaganda uitvoering

14-11-1935, Propaganda uitvoering te geven door “De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders” afdeling Utrecht in Tivoli

De Chr. Padvinders te Utrecht hielden hun eerste propaganda-uitvoering in Tivoli, een avond die in alle opzichten geslaagd mag worden genoemd. 

Veel succes oogstte de clown Bombaire, dien wij hieronder in actie zien, namelijk bij het imiteren van Han Hollander, tijdens een Holland-België wedstrijd.

Op het podium van de Tivoli zaal tijdens de uitvoering der Chr. Padvinders. De welpen zingen het kamplied in hun zoo vertrouwde sfeer van het oplaaiende kampvuur.

Voor een propaganda-avond is het in de eerste plaats noodig, dat men een massa publiek trekt, en ongetwijfeld zijn de Chr. padvinders daarin geslaagd, want de Tivoli zaal zat nokvol, men kan er zich hiervan overtuigen.

Benoeming eere voorzitter Mr. Dr. G.W. ter Pelkwijk

Op zaterdagmiddag 16-11-1935 wordt op het Gemeentelijk Sportterrein “Welgelegen” te Utrecht aan den burgemeester van Utrecht, Mr. Dr. G.W. ter Pelkwijk, het “eere-voorzitterschap van de vereeniging De Utrechtsche Padvinders” aangeboden.

De burgemeester inspecteerde bij zijn aankomst de troepen. Naast hem zijn zoon Gerard.

De horderoep van welpen rond de Raadsrots, waarop de burgemeester had plaats genomen. Naast hem staat akela Daas Dekker.

De Utrechtsche Padvinders vóór de tribune opgesteld, tijdens de installatie van de Burgemeester als eere-voorzitter.

Een aardig plaatje, genomen tijdens het touwtrekken door de Padvinders. De schipper is Johan Bodegraven.

Tekst en foto’s uit ‘Woord en beeld’, geïllustreerd familieweekblad voor stad en provincie Utrecht van 22-11- 1935.

Meisjesgroepen

Bij de meisjesgroepen neemt op 10-09- 1935 Guido Meyer afscheid van de Pioniers en wordt opgevolgd door Guido Hilly van Dijk.
De pioniersgroep bestaat uit drie vluchten; Uilen, Zwaluwen en Zeemeeuwen met Lien Frens.