1932

< 1931 1934 >

Weest Paraat

In 1932 is katholieke vereniging uitgegroeid tot 12 groepen met 499 leden, 48 leiding, 141 welpen, 241 verkenners en 57 voortrekkers.

Hoofdkwartier

Mariaplaats 52. Foto uit 2009.

Het Diocesaan Hoofdkwartier is gehuisvest op de Mariaplaats 52, samen met de ScoutShop, die ook van de NPV is.
Diocesaan verkenners geestelijke is tot 1935 Dr. R. Ramselaar en deze wordt opgevolgd door rector van den Berg.

De groepen worden landelijk doorgenummerd.
Het Diocee beslaat meer dan alleen de Utrechtse troepen. In Januari 1941 wordt er gesproken van: “De heerlijkheid Utrecht” dit omvatte: Utrecht Stad, de Bilt, Bilthoven en Tiel.

Utrecht Stad heeft zeventien groepen, 11 enkele groepen per parochie, tweemaal een dubbeltal per parochie, een lyceumgroep (troep en stam) en een watergroep (troep en stam).

De staf van het Adjunctenaat Utrecht bestaat uit: Adjunct-Commissaris (AC) Mr F.B.I.M. Janssens, Assistent Adjunct Commisaris (AAC) welpen Shada (mevrouw Stockmann-v.d. Kallen), Wontolla (akela Mengelberg), AAC-verkenners: A.C. Schaars, Assistent Dicoesaan Commisaris (ADC) verkenners J. Verschure.