1911

< 19101912 >

Erehaag voor de Koningin

Op 05-08-1911 bezoekt H.M. Koningin Wilhelmina Utrecht. De padvinders vormen een erehaag.

NPO

Op 13-04-1911 wordt een afdeling van de “Nederlandsche Padverkenners Organisatie” (NPO) opgericht onder voorzitterschap van de heer van Noorle Jansen, G. de Josselin de Jong en Mr. A.J. Labouchere.
Ongeveer 150 jongens meldden zich aan. Het is massaal en het militaristische element overheerst. De instructeurs zijn onderofficieren en in de programma’s lezen we steeds van exercities en marsen.

1e Troep Utrecht

De onlangs opgerichte vereeniging van Utrechtsche Padverkenners, die Hemelvaartsdag een tocht maakte naar de Biltsche Duinen, waar allerlei oefeningen werden uitgevoerd.

De geschiedenis van de Utrechtse groepen begint in 1911.
Op 05-01-1911 komen jongens uit de buurt Leidseweg-Vleutenseweg bij elkaar onder leiding van P.K. Smiesing, als de 1e Troep Utrecht.
Deze troep sluit zich 13-03-1911 aan bij de Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO).

Veel bekendheid heeft deze troep nooit verworven. Voor zover bekend bestaat deze troep tot 1916. Door leiderstekort wordt de troep opgeheven, het troepnummer gaat later naar de op te richten eerste watergroep.