1921

< 19201923 >

Jubileum

Op 04-05-1921 wordt het 10-jarig bestaan van scouting in Utrecht gevierd met wedstrijden, spellen, een maaltijd en een kampvuur.

De afdeeling Utrecht der N.P.V. heeft haar tienjarig bestaan op waardige wijze herdacht. Woensdag 4 Mei sprak de hoofdleider Dr. H.G. Hamaker, over het onderwerp “De Padvinderij en de Ouders”, waarna de Saxim Cy. Lichtbeelden projecteerde.\
Na afloop van deze ouderbijeenkomst werden er in het clubhuis Kromme Nieuwe Gracht ververschingen aangeboden; in het hoofdkwartier was er tevens een tentoonstelling van door de padvinders vervaardigde artikelen georganiseerd, met een verloting ten bate van het clubhuisfonds.
Zaterdag 7 mei werd het jubileumfeest voortgezet met wedstrijden voor jongens in het kamp de Pan in Bilthoven. Deze wedstrijden, ingedeeld in drie hoofdgroepen n.m. voor welpen, padvinders en voortrekkers, bestonden o.a. uit athletiek, seinen, ambulance, koken en fotografeeren. Voorts stond nog op het programma een groote avondoefening en een kampvuur met installatie. “De Padvinder”-vertegenwoordiger maakte van genoemde competities eenige opnamen waarvan we hier reproduceeren: links hardloopen voor Voortrekkers, rechts, een snapshot van den ambulance-wedstrijd, onder, hoogspringen
.”
Uit “Padvinder” 1921.

Padvindsters

Intussen zijn er ook padvindsters in Utrecht.
Op 07-05-1921 wordt de meisjestak opgericht in Utrecht onder leiding van mevrouw Hamaker, voorzitter en mej. Hesselink, secretaris-penningmeester.

Utrecht is met Vlissingen, Gorkum en Renkum de 16e tot 19e plaats die toetreden tot het Nederlandse Meisjes Gilde (NMG).

Men begint de groepen te nummeren, zo kennen we groep I met als leidster mej. van de Wijngaard. Op 28-09-1922 krijgt zij officieel haar leidsters volmacht.