Scouting Koningin Emma Groep

< terug

Opgericht

Op 01-06-1946.

Bijzonderheden

Locatie

1975Cremerstraat 245
1971Fred van EdenstraatKelder wijkgebouw NH-kerk
1952JaffastraatWerkplaats De Kleuver
1948Jos. Haydenlaan Barak
1947Vleutenseweg Gymnastiekzaal van een school

Das

Halfbruin, half blauw, later oranje met blauwe diagonaal.

Einde

De groep eindigt in 1997.

Meer informatie

1997

In 1997 valt het doek. Er zijn geen nieuwe leden meer te vinden in Lombok.
Jammer, maar het is niet anders.

1996

In 1996 viert de groep haar 50-jarig bestaan. Dit is een van de laatste activiteiten.

1994

In 1994 neemt de troep deel aan de Europese Jamboree in Dronten.

1992

Vanaf 1992 doen we samen het de Wepadojeb mee aan de Jota tot 1996

1990

De groep wordt kleiner en kleiner.
De rowans stoppen in 1990 en de stam stopt in 1992.

1987

In 1987 wordt de band opgeheven. Ook bij de bevers is er niet voldoende aanwas en zij stoppen in 1987.

1986

In 1986 wordter gestart met Rowans (afdeling 610) de Rowan Afdeling Oranje-Nassau en wordt er een zolder gemaakt op de het Stamlokaal zodat zij ook een eigen onderkomen hebben.

1985

In 1985 beginnen we met Bevers en gaan we met de hele groep op kamp in Apeldoorn, de Jubileum Jamboree.

1981

In 1981 doet de Band mee aan het Landelijk Band Concours van Scouting Nederland.

Jota

Deelnemen aan de Jota was een jaarlijks terugkerende activiteit.

1977

In 1977 beginnen we met een eigen groepsband, de Prins Willem van Oranje Band.
In mei 1980 is ons eerste optreden bij de opening van het Gewestelijk Bureau van Scouting aan de Verlengde Hoogravenseweg.

Ook nu zijn we druk met acties: onder meer de Grote Clubactie. De winkeliersvereniging Lombok doet een beroep op ons ter ondersteuning van hun markten.

1976

In 1976 gaan we tergelegenheid van het dertig jarig bestaan met de hele groep naar Engeland op kamp. We overnachten in het Baden-Powell Huis en maken uitstapjes onder meer naar Gilwell Park en de Tower.

1975

Groepshuis Cremerstraat

In 1975 is het groepshuis klaar en wordt op 19-04-1975l geopend door Burgemeester Vonhoff van Utrecht. De oud papieractie is nog steeds hard nodig en we gaan hier stug mee door, de eerste lening moet worden afgelost.

Maquette Cremerstraat

1973

In 1973 kwamen de eerst meisjes bij de groep, dit was na de fusie van Scouting Nederland. Er wordt hard aan de bouw van het groepshuis aan de Cremerstraat gewerkt. Het casco is gezet door een aannemer en de rest doen we zelf. Dit is een enorme klus die door velen geklaard wordt, vaak tot laat in de avond.

1971

In 1971 bestond de groep 25 jaar. Er werd een ridderweekend georganiseerd met kampvuur voor de ouders in Austerlitz. Dat was een groot feest met in November een feestavond in het Wijkgebouw van de Fred. Van Edenstraat.

1970

In 1970 hebben we voor het eerst een boerenkoolmaaltijd gehouden met de hele groep als start van het nieuwe jaar, voordien was er een kerstbijeenkomst met een etentje. We doen mee met de Jota.

1969

In 1969 worden er door de stam aan diverse activiteiten deelgenomen. O.a. een weekendkamp, de zwemwedstrijden, Koshare Trail een kamp in Moncheau in Duitsland stonden op het programma.

1967

In 1967 werd de stam opgericht, De Prins Mauritsstam. Zij kregen als onderkomen het voorportaal van de kelder.

Mede door de verkoop van Kerstbomen stijgt het bouwfonds voor het nieuwe groepshuis gestaag. We hebben f 2.500,00.

1966

In 1966 kreeg Piet van Kooten het gouden Jan van Hoofkruis uitgereikt door Oubaas Volkmaars- hoofdcommissaris van de N.P.V. omdat Piet een meisje had gered, door haar slagader dicht te drukken.

In april is er een groots Sint Jorisspel voor het hele district Utrecht in Bilthoven, waar we met een speciale trein heen gingen.

1961

In 1961 werd tijdens het derde lustrum begonnen met een fonds voor de bouw van een eigen groepshuis. Een oud papieractie werd in het leven geroepen.

1960

In 1960 bestaat de N.P.V. 50 jaar en krijgt ieder lid een Goede Daad penning.

Er is een groot stadsspel met optocht op Koninginnedag en er kwam een speciaal insigne 1910-1960 dat gedragen mocht worden door wolf welpen en verkenners 2e en 1e klas.

1959

In 1959 wordt de woensdagmiddaghorde (horde 38) opgeheven.

1958

In 1958 gaan de eerste stemmen op voor het bouwen van een eigen groepshuis, de kelder was niet ideaal, staat regelmatig onder water en is erg laag.

1957

In 1957 was de Jamboree in Engeland en elke groep mocht een vertegenwoordiger sturen. Leo van Ravestijn werd gekozen, de groep heeft voor financiële ondersteuning gezorgd. Er waren toen 65 leden.

1956

In 1956 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met een rijwielrally met allerlei opdrachten en een feestavond.

1953

In 1953 bouwt de Ned.Herv. Kerk een nieuw Wijkgebouw aan de Fred. Van Edenstraat en de kelders komen voor de groep beschikbaar. 1 ruimte voor de welpen (voor horde 38 en 39) en 1 ruimte voor de verkenners. Horde 38 komt bij elkaar op woensdagmiddag en horde 39 en de troep op zaterdagmiddag.

1952

De barakken werden te klein want er kwam een tweede horde bij, horde 38 en horde 39.

De verkenners speelden op straat en vonden in 1952 een tijdelijk onderkomen in de Jaffastraat in de werkplaats van De Kleuver.

Intussen was er goedkeuring verkregen voor het dragen van de Koninklijke kleuren van Kon. Emma en de das wordt van half blauw/half bruin, oranje met een blauwe diagonaal en de groepsvlag kreeg ook deze kleuren.

1951

In 1951 kregen we voor het eerst subsidie van de Gemeente Utrecht, f 117,- voor 46 leden.

De groep bestaat vijf jaar. Dit wordt op 22-09-1951 gevierd in “Denova”.

1950

In 1950 werd de barak nog voller, de Howkola groep kwam erbij.

1949

In 1949 waren er al 43 leden. De troep ging op kamp in Drunen. De welpen doen mee aan de 2 sterrenjacht.

1948

Een X groep, werkte veel samen met de wijk Jaffa van de Nederlandse Hervormde Kerk en vond in 1948 onderdak in de barakken aan de Jos. Haydenlaan samen met groep 11 en 19.

Om geld bij elkaar te krijgen voor de materialen werd van alles gedaan: o.a. helpen bij de verkoop van kaartjes bij het grote stadionspel, dit bracht f 46,50 op, toen een groot bedrag.

1947

Op 14-03-1947 werd de groepscommissie opgericht en werd de groep ingeschreven bij de Nederlandse Padvinders Vereniging.

1946

In september 1946 kwamen voor het eerst de welpen van de Koning Emma Groep bij elkaar in de Van Koetsveldstraat onder leiding van Akela Kousbroek.

In december startten de verkenners onder leiding van Hopman W. Kaper. Plaats van bijeenkomst Gymnastiekzaal van de school aan de Vleutenseweg.