2021

< 20202022>

Bijzonder jaar

Ook 2021 was een bijzonder jaar! Corona was weer nadrukkelijk aanwezig. De Regio Drie Rivieren Utrecht heeft toch een aantal geslaagde activiteiten en trainingen gerealiseerd. Er was aandacht voor de belangen van scouting en we hadden aandacht voor de inzet van onze vrijwilligers.

Het bestuur met Femke, Michiel, Sandra, Berry, Daan, Robbert, Haidy, Willem, René en Rudolf, doet dat met veel stafleden uit de Regio.

Hoogtepunten

De hoogtepunten dit jaar waren de volgende.

Actie tegen teveel nieuwe bruggen Merwedekanaal

Geslaagde actie tegen nieuwe bruggen! Scouting deed 29-05-2021 mee aan de actie tegen de zes nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. Bedankt voor de steun met de vele boten op het water en de aanmoedigingen langs de kant. Heel belangrijk dat we ons lieten zien en horen over deze ruimtelijke ontwikkeling!  De geplande bruggen zijn onderdeel van het plan Stadswijk Merwede. Gevolg van de plannen is dat de bruikbaarheid van ruimte voor training va roeien en zeilen op het Merwedekanaal sterk wordt beperkt. Minder bruggen moet voldoende zijn. De actie liet zien waar de geplande bruggen gedacht zijn.

Regionale Scoutingwedstrijden 2021

Dit jaar een digitaal succes!

Alle Scoutinggroepen uit de Regio Drie Rivieren mogen ieder jaar hun beste scouts sturen naar de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW) in Baarn. De hoofdprijs voor het winnen van de RSW is de deelname aan de landelijke Scouting Wedstrijden (LSW).
Scouts is de leeftijdsgroep van 11 tot 15 jaar.
Normaal is dit kamp een weekend in Baarn en zie je op dit kamp dat er honderden scouts uit de regio bij elkaar hetzelfde doen als jij. Niet in corona tijd.

Het organisatieteam heeft een digitale variant bedacht en uitgevoerd. Spannend hoe het zou uitpakken. Kleine groepjes kwamen bij elkaar op een decentrale locatie. Voorwaarde voor de decentrale locatie is een internetaansluiting en mogelijkheid tot overnachting.
Uiteindelijk deden zo’n twintig teams van zes scouts mee op de eigen locatie van de scoutinggroep.
Op vrijdagavond werd een ‘mystery box’ op de locatie afgeleverd. In de box zitten de denk en doe opdrachten voor het weekend. Het was een druk programma met scouting technieken zoals knopen, puzzelen, kaart en kompas, pionieren, primitief koken.
Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk gezamenlijk live in en rond de eigen locatie uitgevoerd en via WhatsApp groepen gedeeld. Alle centrale presentaties waren bij scouting Eliboe in Vinkenveen. Met behulp van de ‘green screen’ techniek leek het wel of zo in Baarn in de kampvuurkuil stonden. Via Instagram keken de teams mee.
De puntentelling ging via WhatsApp. De jury kreeg zo enige honderden foto’s van het resultaat van de opdracht. Uiteindelijk is het team van scouting Peka 18 in Utrecht de winnaar.

Gezien de positieve reacties van organisatie een deelnemers was deze RSW op deze manier een supergave editie!!!  Ondanks het feit dat het groepsgevoel digitaal was.

De LSW is dit jaar wegens corona niet doorgegaan.

De Regionale en Landelijke Scouting Wedstrijden (RSW en LSW) vormen jaarlijks het grootste terugkerende evenement voor leeftijdscategorie: ‘scouts’.
De Scoutingwedstrijden bieden scouts één keer per jaar de gelegenheid een sportieve wedstrijd met elkaar aan te gaan en een hoop lol te maken. Er doen jaarlijks landelijk zo’n 10.000 scouts mee aan de wedstrijden en dat is ongeveer een kwart van alle scouts in Nederland.

Lekrace

Het eerste evenement van Admiraliteit 12 sinds Pinksterkamp 2019! Zo’n 35 lelievletten en een 8-tal Open Klasse boten proberen op 18-09-2021 de snelste ronde te varen.

Zwemwedstrijden

Wij kijken terug op een energieke, enthousiaste en gezellige Regionale Zwemwedstrijden 2021!
De reacties:

  • We kunnen zeker terugkijken op een geslaagde activiteit. Ondanks alle last minute wijzigingen en aanpassingen.
  • Deelname van bijna driehonderd deelnemers!
  • Ik vond het een geslaagde avond met lieve mensen, leuke sfeer en veel blije gezichten.
  • Veel bedankjes van de stafleden dat we het toch door hebben (kunnen) laten gaan.
  • Absoluut leuk om deze dag zo te beleven, was lang geleden.
  • Mooie opkomst, ondanks alle maatregelen.

Dank aan alle jeugdleden, stafleden en bestuursleden voor hun inzet en improvisatievermogen bij onze Regionale Zwemwedstrijden 2021.
Ook dank aan de stafleden van zwemvereniging Zwemlust Den Hommel en de medewerkers van het zwembad De Wetering.

Corona is er en wij nemen onze verantwoordelijkheid, dus hielden we ons zo goed mogelijk aan de maatregelen.
Sporten mag! Het waterfestijn en de zwemwedstrijden kende last minute wel een aantal aanpassingen.

  • Er is geen publiek.
  • Bij de ingang is er voor 18+ een QR-code check gehouden.
  • Bij aankomst, vertrek en in het zwembad is afstand houden goed mogelijk.
  • Er is geen gezamenlijke prijsuitreiking. De uitslag is aan de contactpersonen gegeven.

Scouting Academy

EHBO-training

CWO-training

De Admiraliteit kon de CWO-training voortzetten.

Motivatie

Zonder de inzet van ruim 150 stafleden kan de Regio niets organiseren.
De Regio bedankt haar stafleden met een bedankkaartje.

Sluit je aan bij een activiteitenteam of kijk of het geven van trainingen iets voor je is. Of lees je in op ondersteunen op het gebied va Ruimtelijke Ontwikkeling