1925

< 19241927 >

Waardering

Uitreiking gouden Swastika aan Jac. van Es, bouwkundig opzichter van het gebouw Kromme Nieuwegracht 42 op 10-10-1925.

De Utrechtsche padvinders vierden dezer dagen een plechtigheid waarbij aan den Heer Van Es, voor zijn verdiensten, verworven in zijn werk voor de padvinderij, de hoogste padvindersonderscheiding werd uitgereikt.

Men ziet hierboven den heer Van Es temidden van de geestdriftige troep.

Een plechtig moment van uitreiken. Een der benjamins was de gelukkige, die de populaire jeugdvriend decoreerde. Hij kreeg de gouden Swastika.
Three cheers voor den gedecoreerde! Allen doen mee en Dr. Hamaker juicht het hardst.

Foto’s

Van deze periode is weinig verder bekend dan enkele foto’s uit het fotoboek van Walle van Popta (actief in onder meer Jan Ellermangroep en de Derde Utrechtse Groep).
Dat fotoboek is in bewaring bij het Scouting Museum Baarn.

Utrechtse welpen op kamp in 1925.