1941

< 1940 1945 >

Verbod op dragen uniform

Dan wordt op 02-04- 1941 de padvinderij door de Duitsers verboden.

Ondergronds blijft nog men wel bij elkaar komen. Er worden sport en spel middagen georganiseerd, niet in uniform, maar in sportkleding, ’t liefst wit. Zij beginnen op 21-09-1941. Het district is ingedeeld in twee groepen, de ene helft deze week, de andere volgende week, dus om de veertien dagen.

Vanuit de meisjesgroepen was de eerste Pivo bijeenkomst in Utrecht in februari 1941.

De sport en spelmiddagen hield men niet lang vol en er volgden andere bijeenkomsten, o.a. kerkelijk werk. Dit werd namelijk niet verboden en daardoor konden kerken zich over padvindersgroepen ontfermen.
Veel Manenborghers zijn toen lid geworden van de Jeugdkapelvereniging van de Wilhelminakerkwijk en hielden zo een verband met elkaar en maakten daar contact met mensen die na de bevrijding een leid(st)ersfunctie op zich namen.