1915

< 19121916 >

NPV

Op 11-12-1915 is het samengaan van de NPB en NPO tot de “Nederlandsche Padvinders Vereniging” (NPV), waarbij zich de CJMV-troepen aansluiten.

Diploma

27-03-1915 Diploma installatie van de heer A.C. Smit

Het gaat op het diploma over een verkenner. Wie is erg moeilijk te achterhalen, want daarvan bestaan geen lijsten. De naam is verder niet bekend. Er staat geen groep op het diploma. Waarschijnlijk is het wel een lid van een van de eerste groepen in Utrecht. In 1915 bestonden alleen groep 1, 2 en 3.
De oudste ledenlijst van troep 2 Utrecht, die bekend is, stamt uit juni 1923. Hierop komt wel een F. Smith voor die woonde in de Kon Julianalaan 9 te Utrecht, lid van de verkenners. Geen A.C. Smit.

Afdeling Utrecht

0p- 16-02-1916 worden de oude troepen ingedeeld in drie groepen.

Troep 2 bestaat uit drie vendels: Het eerste vendel als opleidingsvendel onder vaandrig Banier. Het tweede onder vaandrig Schmöle; het derde vendel onder vaandrig van Duynen Montijn. Dit laatste vendel is het eerste begin van groep 4, Dr. van Hogenhuyze Groep.